Asociación Histórica Vitoria 1813 - 2013

Monument to the Battle of Vitoria